strona główna

Dr Tadeusz Grabarczyk
 Katedra Historii Polski Średniowiecznej
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Pomysł na stronę zrodził się w mej głowie, gdy w internecie zacząłem szukać informacji o historii Wielunia - miasta z którego pochodzę. Okazało się, że jeśli nie liczyć kilku ogólnikowych wzmianek, nie znalazłem niemal nic. A przecież to miejscowość o tak bogatej przeszłości. Przyszło mi na myśl, że może podobnie jak ja, wiadomości o Wieluniu szukają także inni, i podobnie jak ja znajdują niewiele. Jako, że jestem historykiem zdecydowałem ten stan rzeczy nieco zmienić i założyć stroniczkę popularyzującą dzieje mojego miasta. W związku z tym, że zajmuję się historią średniowieczną, postanowiłem skoncentrować się na tym właśnie okresie, 'zahaczając' przy okazji o wiek XVI, zwłaszcza, że były to czasy świetności Wielunia. Jako, że nie mamy tu do czynienie z klasyczną monografią miasta, granice chronologiczne nie są nazbyt rygorystycznie przestrzegane, co jak sądzę, tylko wzbogaca zawartość strony.  Zdaję sobie sprawę, że nie jest ona doskonała ale mam nadzieję, że będzie użyteczna głównie dla tych którzy szukają wiadomości o Wieluniu, ale nie tylko. Zamieszczone tu teksty nie są opracowaniami naukowymi, powstały w celu popularyzacji historii Wielunia.

Do przygotowania strony postanowiłem wykorzystać fakt, iż mam przyjemność prowadzić ze studentami IV roku historii Uniwersytetu Łódzkiego zajęcia z edytorstwa. Przedstawiłem im propozycję opracowania fragmentów z dziejów Wielunia. Może i była to jedna z tych propozycji, o których mówi się, że są nie do odrzucenia ;) ale faktem jest, że studenci na nią przystali i w większości przypadków z zadania wywiązali się znakomicie o czym można się przekonać  wędrując po tej stronie.


Na stronie zamieszczone zostały opracowania autorstwa:

w roku 2005

Piotra Jankiewicza
Lidii Jurek
Iwony Kalkbrenner
Brunona Kamińskiego
Andrzeja Kompy

Krzysztofa Latochy
Moniki Malinowskiej
Grzegorza Nawrockiego

Tomasza Nowaka
Dominika Oleksika
Marka Piotrowskiego

Łukasza Paprockiego
Marty Rudnickiej
Pawła Siwaka
Sylwii Słomińskiej
Rafała Stasio

Sławomira Szczesio
Piotra Szymańskiego
Agnieszki Wojtaszek
Michała Zytki

w roku 2006
Przemysława Winiarskiego

Na stronie znajduje się artykuł poświęcony wieluńskim fortyfikacjom, autorstwa znawcy tego tematu, archeologa, Pana mgra Macieja Ignasiaka, który w latach 1998-2001 prowadził badania i obserwacje archeologiczne na terenie Wielunia.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim autorom, którzy z dużym zaangażowaniem i starannością przygotowali swoje szkice, ciekawie napisane, bogate w informacje. Niektórzy nie poprzestali na opracowaniu tekstu, ale poświęcili  swój cenny czas skanując ilustracje, pomagając w budowie tej strony, czym dodatkowo zaskarbili sobie moja wdzięczność. Mam nadzieję, że zdobyte w trakcie tych prac umiejętności i wiedza przydadzą się w przyszłości.

Za udostępnienie materiałów i publikacji dziekujemy:


  Łódź, luty 2005 - styczeń 2006 r.

T.G.