Z dziejów dawnego Wielunia


historiawielunia@wp.pl

wizyt:statystyki www stat.plDziś jest:

Wieluń miasto o długiej i bogatej historii. Niegdyś stolica ziemi, miejsce do którego przybywali władcy,  możni świeccy i hierarchowie kościelni. Tutaj podczas zjazdów państwowych i kościelnych zapadały decyzje dotyczące Królestwa Polskiego, a nierzadko spraw, którymi żyła cała ówczesna Europa. Wieluń w XVI w. uchodził za jedno z najpiękniejszych  polskich miast. W XVII w. zniszczony podczas wojen szwedzkich mocno podupadł. Już nigdy nie miał wrócić do dawnej świetności.  W okresie zaborów miasto znalazło się najpierw pod panowaniem pruskim, a następnie rosyjskim.  Na karty wielkiej historii Wieluń powrócił 1 września 1939 r., kiedy to niemieckie lotnictwo zbombardowało bezbronne miasto rozpoczynając w ten sposób II wojnę światową.  W latach 1939-1945 Wieluń został zniszczony w ok. 70%, bezpowrotnie  przepadło wiele zabytków świadczących o świetności miasta w dawnych wiekach.

Wieluń zasługuje na to by przypomnieć  jego bogatą historię.  Wszyscy,  którzy interesują się przeszłością miasta znajdą  na tej stronie podstawowe informacje o  jego dziejach  do XVI wieku, ale pojawiać się będą także wzmianki dotyczące okresu późniejszego. Z racji na znaczenie tego wydarzenia, zdecydowano zamieścić tekst o zniszczeniu miasta w dniu 1 września 1939 r., mimo, że nie mieści się on w przyjętych ramach czasowych, to nie ma wątpliwości, że powinien sie tu znaleźć. Zamieszczone tu zostały także fragmenty źródeł przybliżających ważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w mieście oraz teksty opisujące dawny Wieluń. Nie może zabraknąć informacji o herbie miasta i ziemi, oraz o wybitnych  osobistościach związanych z miastem. Ci, którzy zechcą pogłębić swą wiedzę znajdą bibliografię prac poświęconych miastu. Zamieszczone tu ilustracje może choć w części zdołają oddać urok, zarówno dawnego, jak i współczesnego Wielunia. W miarę możliwości strona ta będzie rozbudowywana.
        Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

Wieża wieluńskiego ratusza